Vzdelávacia politika

Vzdelávacia politika

Naša koncepcia vychádza z filozofie školy 21.storočia, máme na mysli školu, ktorá je otvorená a prívetivá. Školu, kde k dosiahnutiu výsledkov prioritnú os tvoria pojmy, ako je kvalita, efektívnosť a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Rozvoj vzdelávania patrí medzi investície s najvyššou mierou návratnosti. V globálnom kontexte hospodárskej súťaže môžu byť úspešné len tie štáty, ktoré pristupujú ku vzdelaniu ako k investícii mimoriadneho významu. Strana Most-Híd, ako občianska strana interetnickej spolupráce však okrem princípu ekonomickej efektívnosti kladie dôraz aj na nezastupiteľné poslanie vzdelania vo vzťahu ku kultúre a spoločným tradíciám. Schodná cesta – na základe vyššie uvedených dvoch princípov - sa nájde len v tom prípade, keď budeme mať školy, ktoré okrem toho, že budú mať kľúčové postavenie v odovzdávaní spoločných hodnôt, budú tiež schopné poskytnúť aj konkurencieschopné vedomosti na úrovni doby; budú poskytovať služby na vysokej úrovni.

Most-Híd sa zasadzuje za rovnosť šancí a spravodlivosť. Vo vzdelávaní chce preto podporiť snahy, ktoré povedú k vyváženiu a zlepšeniu šancí tých, ktorí vstupujú do systému s akýmkoľvek znevýhodnením. V tej časti Občianskej vízie 2016, ktorá je venovaná politike riešenia chudoby a rómskej politike, sa podrobne analyzujú tie prvky - zrušenie segregácie a podpora inklúzie -, ktoré by mohli byť východiskami riešení, najmä pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pre rómskych žiakov. Súčasná koncepcia sa zasadzuje o školu 21. storočia; je to škola, ktorá je otvorená, ústretová, a má iný cieľ ako len encyklopedické hromadenie vedomostí, a kľúčové kompetencie žiakov rozvíja v mene kvality, efektivity a úspešnosti.

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ov_vzdelavanie.pdf71.92 KB
Zdielať: