Živnostníci platia nižšie dane

Most-Híd plní svoj program, ekonomike sa darí, zamestnanosť neustále rastie, preto sme presvedčení, že to musia pocítiť aj ľudia. Tieto opatrenia budú mať v konečnom dôsledku veľmi pozitívne dopady na celu spoločnosť.

Zvýšenie paušálnych nákladov zo 40% na 60% a zároveň zvýšenie stropu z 5040 eur na 20 tisíc eur je obrovská zmena. Sme veľmi radi, že sa podarilo tejto vládnej koalícii a strane Most-Híd presadiť opatrenia, ktoré významným spôsobom zlepšia postavenie živnostníkov. Môžeme povedať, že je to obrovský skok oproti súčasnosti a zároveň najpozitívnejšia zmena za posledných 10 rokov bez ohľadu na to aká vláda bola pri moci. Sme presvedčení, že musíme ísť touto cestou. Slovensku sa darí. Darí sa mu nadpriemerne dobre na všetkých úrovniach. Znižuje sa nezamestnanosť, deficit klesá, ekonomika rastie, takisto rastie priemerná, ako aj minimálna mzda. Strana Most-Híd uvedomuje, že to musia byť predovšetkým ľudia, ktorí by mali cítiť toto zlepšenie.

Zvýšenie paušálnych výdavkoch pre živnostníkov a zvýšenie ich stropu odbremení živnostníkov. Paušálne výdavky si môžu od príjmov odrátať živnostníci, ktorí nevedú účtovníctvo a nepreukazujú reálne výdavky, čo im znižuje daňový základ. Živnostníci, ktorí nevedú účtovníctvo, budú platiť menej na dani z príjmu a odvodoch, pretože sa im zníži daňový základ a vymeriavací základ pre platenie odvodov. Podľa odhadov MFSR sa toto opatrenie pozitívne dotkne priamo minimálne 60-tisíc ľudí. Živnostník s ročným príjmom 15-tisíc eur ušetrí týmto opatrením 1500 eur.  Živnostník s ročným príjmom 20-tisíc eur ušetrí týmto opatrením 3000 eur.  Živnostník s ročným príjmom 25-tisíc eur ušetrí týmto opatrením 4-tisíc eur. Zároveň sa tým rozšíri počet živnostníkov, ktorú nemusia viesť účtovníctvo, pretože paušálne výdavky budú výhodnejšie. Ide o návrat do stavu pred rokom 2011, keď si mohli remeselní živnostníci uplatniť paušál 60%, pričom toto ustanovenie je teraz voči živnostníkom štedrejšie – 60%-ný paušál bude platiť pre všetkých živnostníkov, nielen pre remeselníkov. Je potrebné pripomenúť, že práve vtedy strana SaS spolu s vtedajším ministrom financií pretlačili zníženie paušálnych výdavkov na 40% (resp. ich zjednotenie, no najviac sa to dotklo remeselníkov, ktorí mali dovtedy 60%). Vtedy to bola práve strana Most-Híd, ktorá stála na strane živnostníkov a zabránila ich ešte väčšiemu zníženiu.

Opatrenia na zlepšenia podnikateľského prostredia sa netýkajú len živnostníkov. Malé firmy takisto nebudú musieť od roku 2018 platiť daňové licencie. Toto opatrenie strana Most-Híd kritizovala už pri jeho zavedení a preto sme radi, že došlo k jeho zrušeniu. Podarilo sa nám taktiež presadiť zníženie navrhovanej dane z dividend z 15 na 7 percent a zrušiť 14% zdravotný odvod z dividend, čo pomôže našim domácim podnikateľom. Zároveň klesá daň z príjmu na 21%, čo je ďalším krokom k zníženiu záťaže pre podnikateľské prostredie. Je potrebné na záver zopakovať, že pre stranu Most-Híd je fungujúce podnikateľské prostredie a živnostníci veľmi zásadná téma a budeme v tejto oblasti prinášať aj naďalej návrhy, ktoré zlepšia podmienky pre podnikanie a rozvoj na Slovensku. 

Zdielať: