Zsolt Simon v parlamentnej rozprave k vodnému zákonu

Zsolt Simon, podpredseda strany Most-Híd
Podpredseda strany Most-Híd v stredu v NR SR jasne pomenoval problémy, ktoré vládny návrh novely zákona o vode prináša. Prečítajte si, čo Zsolt Simon povedal vo svojom vystúpení v rámci parlamentnej rozpravy. Podpredseda strany Most-Híd vládny návrh ostro kritizoval vo viacerých smeroch a uviedol konkrétne príklady toho, ako na vládou presadzovanú novelu môžu doplatiť občania.

Vystúpenie Zsolta Simona NR SR 2. júla 2014:

(pozn.: ide o doslovný a neupravený prepis vystúpenia bez väčších korektúr, ktorý bol zverejnený na stránke nrsr.sk)  

Aj keď pán minister životného prostredia nie je v sále, dovolím si vystúpiť k návrhu, ktorý predkladá v mene vlády. Kolega Hlina hovoril o tom, že tie minerálky to sú len nástražná mína. Ale poukazuje na tú dôvtipnosť, kam vláda smeruje. Vláda na jednej strane po sneme ohlási 15 bodov, kde ide pomôcť občanom tejto krajiny. Ide im dať úľavy. Na druhej strane, takýmto spôsobom zavádza poplatky a zvyšuje poplatky v podobe daní, lebo bavme sa o tom, že to sú dane. Platí sa za každý liter. Platí sa za každý odber. To sa rovná daň. Vrátim sa k tomu aj vtedy, keď pán minister príde. Smutné na tom je, že táto vláda a poslanci SMER-u zmenili zákon o envirofonde v roku 2013, do ktorého zapísali, dovolím si zacitovať. "Fondu na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory a po doručení dokladov". To znamená, že pán minister rozhodne o použití prostriedkov, ktoré sú v envirofonde. Či sa niekomu páči alebo nie, ja som si dovolil len tak narýchlo napočítať, o akej sume sa bavíme. Ročne sa na Slovensku vyťaží cez 700-tisíc kubíkov minerálnych vôd krát dvesto je 140 miliónov eur. Bavíme sa o 140 mil. eur, ktoré občania tejto krajiny zaplatia, a o ktorých nebude rozhodovať ani parlament, ani občania zvolení v legitímnych voľbách v podobe štátneho rozpočtu, ale o tom bude rozhodovať jeden jediný človek, a toto potrebuje politická strana SMER preto, aby mohla uspokojiť svoje finančné skupiny a záujmy pred voľbami, že budúci rok vyberie a pán minister rozdá. Nie je to, neplánujú to ani súčasť štátneho rozpočtu. Len na tejto jednej polohe.  Kolegyne, kolegovia, len pri tom poplatku na minerálne vody by mal envirofond vybrať cez 140 mil. eur. O envirofonde nerozhoduje Národná rada, nerozhoduje vláda a rozhoduje minister. Pán minister, vy si vytvárate biznis ako navýšiť peniaze, ktoré, o ktorých rozhodujete po tej zmene, ktorú si presadila politická strana SMER minulý rok vo vzťahu k zákone o envirofonde. A preto je to smutné. V tomto parlamente sa pobijeme o niekoľko miliónov eur v rozpočte, kde má byť, na čo má byť, ako má byť použité. A takýmto spôsobom desiatky miliónov, stovky miliónov sa vytratia, občania budú musieť zaplatiť. Kolega Jurzyca už poukázal na to, koľko stoja tie minerálky. Ja som tiež urobil prieskum. Tie slovenské minerálky stoja od 30, 35 centov na fľašu jeden a pol litrového do tých 50. Zahraničné od tých 45 do 60. Keď k tomu pripočítame na tú fľašu jeden a pol litrovú 30 centov, tak slovenská bude nepredajná, pričom tá, ktorá sa dovezie zo zahraničia drahšia nemusí byť, pretože oni nemusia platiť do envirofondu. To znamená, že náš spotrebiteľ uvidí fľašu slovenského za 70 centov a fľašu českého za 50 centov alebo 45. Čo urobí? No, kúpi ... českú, lebo tam kúpi dve fľašky za čo by kúpil na Slovensku jednu. A treba povedať, že takýto poplatok a takúto daň chce zaviesť táto vláda. Argument, že to nie je súčasť zákona neobstojí, pretože pán minister k tomuto návrhu zákona, tak ako predpisujú legislatívne pravidlá, predložil návrh aj nariadenia, ktorý chce prijať a tam už ten materiál už hovorí o tom, že koľko to má byť. Teraz by som sa vrátil k poľnohospodárom. Zavedenie poplatku za odber podzemnej alebo nadzemnej vody vo výške 1 cent znamená, že naši farmári v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva budú strácať na konkurencieschopnosti. Tento poplatok neplatia ani v Maďarsku, ani v Českej republike a pokiaľ dobre viem, ani v Írsku. Ale keď sa pozriem na nariadenie vlády a odôvodnenie, ktoré prijalo ministerstvo, ktorým si obhajuje toto zavedenie tohto poplatku, tá vychádza, že bola to požiadavka Európskej komisie pre schválenie operačného programu. No, pán minister, ja by som vás poprosil, keby ste tento list dali k dispozícii poslancom Národnej rady, toto stanovisko. Pretože smernica článok 9, ktorý vám Európska únia vytýka, hovorí o úhradách nákladov za vodohospodárske služby. Opakujem úhrady nákladov za vodohospodárske služby. Nech to čítam akokoľvek, ako Maďar, neviem sa v tom dočítať, že tam je bezpodmienečne aj cena vody. To sú služby spojené s dodávkou vody. Rovnako k tomuto materiálu, pán minister, som očakával, že predložíte, tak ako tá smernica článok III. predpokladá, ekonomickú analýzu opodstatnenosti výšky nákladov, že túto ekonomickú analýzu nám predložíte. A ja by som vás poprosil, keby ste to bezodkladne doručili každému poslancovi tejto Národnej rady. Lebo tá má byť podkladom pre prijatie tejto právnej normy. A ja ju nevidím. Pokiaľ sa pozriem na článok 9, jeho odsek 4, ten hovorí, že členské štáty neporušia túto smernicu, ak v súlade so zavedenou praxou, podotýkam od roku 2005 v slovenskej praxi nie je poplatok za odber podzemnej a nadzemnej vody, rozhodnú pre tento účel nepoužiť ustanovenia druhej vety odseku 1 a príslušné ustanovenie odseku 2 pre určitý spôsob využívania vody. Toto je explicitný dôkaz o tom, pán minister, že vy sa skrývate za pláštik Európskej únie a toto nám Európska únia vôbec neukladá. Prečítam to ešte raz. Kolegyne a kolegovia, členské štáty neporušia túto smernicu, ak v súlade so zavedenou praxou, podotýkam od roku 2005 nie je poplatok za závlahovú vodu na Slovensku, rozhodnú pre tento účel nepoužiť ustanovenia druhej vety odseku 1 a príslušné ustanovenie odseku 2 pre určitý spôsob využívania vody, ak to neohrozuje účely a dosiahnutie cieľov tejto smernice. Členské štáty budú v plánoch vodohospodárskeho manažmentu povodia informovať o dôvodoch neuplatnenia plného znenia druhej vety odseku 1. Pán minister, vašou psou povinnosťou je obhájiť v zmysle tohto ustanovenia smernice pozíciu Slovenskej republiky, aby slovenský farmár neplatil za odber podzemnej vody. Ani nadzemnej vody. Nehovorím a opakujem, nehovorím o poplatkoch za služby a náklady spojené s vodohospodárskymi službami. Ale to sa bavíme o službách, nie o produkte voda ako taká. Voda nemôže byť predmetom v tomto ponímaní. To, že vy zavádzate poplatok za závlahovú vodu, za minerálne vody, za prepravu vody je len dôkaz o tom, že vláda Roberta Fica na jednej strane hodí medový motúz a na druhej strane zderie aj tú poslednú kožu z občanov tejto krajiny. Lebo piť musí každý. Jesť nemusí. Ale keď sa nenapije každý deň vody, tak potom je prúser. O čom sa bavíme? O akej závlahovej vode? A prečo ju musíme vôbec spoplatniť? Pán minister, uvedomujete si, že väčšina riek, nadzemných vôd, ktorá sa využíva na závlahu v poľnohospodárstve končí bezplatne v Maďarsku? Aké je to vlastenecké, keď občan Slovenskej republiky, farmár musí zaplatiť za vodu, ktorú odoberie z rieky, ale to vám nevadí, že bez mihnutia oka bezplatne pretečie do Maďarska? To je aké vlastenecké? Pán minister, môžte krútiť hlavou, ale je to tak. Ako bavíme sa o tom, o množstve čo cez Dunaj za jeden jediný deň pretečie do Maďarska. Táto vláda nie je ochotná dať občanom, poľnohospodárom na to, aby mohli produkovať ovocie a zeleninu lacnejšie, vytvárať pracovné miesta. Nie je ochotná obetovať ani toľko, čo za jeden deň bezplatne pretečie do Maďarska Dunajom. Toto je skutočná tvár tejto Ficovej vlády, ako pomáha občanom tejto krajiny. A musím povedať, že sa hanbím za to, že v Národnej rade musím niečo takéto vysvetľovať a poukázať na to. Ešte by som sa vrátil jedným momentom k tej minerálnej vode. Keď cena fľaše minerálnej vody, bavíme sa o 1,5 litrovej, je 40 centov a vy to chcete zdaniť poplatkom 30 centov, je to takmer sto percentná daň na produkt minerálnej vody. To, že slovenský potravinársky priemysel v tejto oblasti stratí svoju absolútnu konkurencieschopnosť je faktom. To, že vy si z toho chcete naplniť svoj vlastný badžet envirofondu, o ktorom rozhodujete, lebo použitie týchto peňazí záleží od vášho rozhodnutia, nie od rozhodnutia vlády, nie od rozhodnutia parlamentu, kde tieto peniaze použije, ale jedine a jedine od rozhodnutia vás a ľudí, ktorých vy nominujete viacmenej do envirofondu. Smutné na tom je, že v tejto oblasti, pri takomto zavedení poplatkov, tých dva a pol, tritisíc ľudí, ktorí pracujú v tomto sektore príde o kšeft. To ste zabudli povedať pri tom sociálnom pohľade a pri tých balíčkoch, ktoré rozdávate, že môžu zadarmo cestovať a podobne, ste zabudli ľuďom povedať, že ďalších dve a pol, tritisíc ľudí príde o prácu. Pôjde na ulicu. Zabudli ste povedať, že tie slovenské firmy, ktoré využívajú slovenské pramene a platia miestne dane a zamestnávajú miestnych ľudí, mnohokrát v tých najmenších dedinách v tejto republike, opäť budú mať vyššiu mieru nezamestnanosti. A treba si to povedať, lebo to je dopad tohto návrhu zákona. Pričom, opakujem, nie je to požiadavka Európskej komisie, že my niečo takéto musíme robiť. To je len výmysel vašich úradníkov, ktorí sa skrývajú pod pláštik toho, čo Európska únia nazýva smernica alebo spoločné pravidlá. Za ďalšie také závažné považujem aj dopad tohto vášho riešenia na slovenské kúpeľníctvo. Sme hrdí na to, že máme toľko kúpeľov s prírodnými vodami. Ale chcem sa spýtať, keď za kubík sa má zaplatiť 200 euro, keď za kubík sa má zaplatiť 5 euro, úplne jedno, o koľko to bude drahšie pre občanov v Slovenskej republike prísť do týchto kúpeľov? Bude to na tej úrovni, že už sa to neoplatí? Pán minister, stálo by za omšu aj to, aby sme sa pozreli na to, že ktoré firmy vlastnia tie kúpele, ktoré využívajú prírodné pramene a ktoré nevyužívajú prírodné pramene. Lebo aj to môže poukázať na to, že aký skutočný záujem táto vláda smeruje a ktorým finančným skupinám chce v skutočnosti pomôcť? Za nepochopiteľné považujem aj to, keď sa pozriem na vami upravenú novelu § 2 ods. k, ktorá sa týka definovania splaškovej odpadovej vody. Tá doteraz znela. Splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlia, služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a iných podobných zariadení, ktorá nie je hromadená v žumpách. Vy vo svojej novele vypúšťate to, čo je za čiarkou a citujem, ktorá nie je hromadená v žumpách. Teda za splaškovú vodu sa bude považovať aj voda alebo odpad, ktorá bude vo vodotesných žumpách, kde majiteľ tejto žumpy v zmysle aj doteraz platnej, aj do budúcna platného zákona, je povinný zlikvidovať túto odpadovú vodu na čističke odpadových vôd. To znamená, keď obce vydajú všeobecne záväzné nariadenie, že za vodné a stočné za splaškovú vodu sa platí x suma, tak sa bude platiť po novom aj za to, čo je v žumpách? Pričom ten vlastník sa nezbaví povinnosti zaplatiť prepravu a zneškodnenie tejto odpadovej vody alebo splaškovej vody na čističke odpadových vôd. Za to zaplatí ešte raz? Rád by som dostal na to odpoveď. Pretože ten výklad, ktorý vyplýva z tohto návrhu zákona to umožňuje. A pokiaľ tomu tak je, a podľa normy podľa vybavenosti obce, podľa toho alebo bytu podľa toho koľko ľudí tam býva je stanovená norma koľko kubíkov sa má platiť. Nebude to vypúšťanie do podzemných alebo povrchových vôd. Ale bude to vypúšťanie do čističky odpadových vôd, pretože je to povinnosť. Vy idete dávať ďalšiu ťarchu tým, ktorí nemajú kanalizáciu. Za druhé ad absurdum považujem aj to, že v § 36 ods. 4 dávate znenie, že povolenie na výstavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na určitý čas do uvedenia verejnej kanalizácie do prevádzky. Odsek 2 a 3 sa dotýka toho, že povolenie na vodotesnú žumpu alebo domovú čističku odpadových vôd je možné vydať len do doby, kým kanalizácia vybudovaná nebude. Ten, ktorý dnes vybudoval čističku svojho vlastného odpadových vôd robil to preto, aby takto získanú vodu bezplatne mohol použiť vo svojej záhradke, na polievanie svojej záhradky alebo trávnika. Vysvetlite mi perfídnosť zmýšľania vôbec ministerstva pod vašim vedením, že napriek tomu, že to tam niekto bude mať čističku vlastnej odpadovej vody, nepoškodzuje životné prostredie, sa bude musieť napojiť na verejnú kanalizáciu akonáhle mu to potiahnu pred domom? Toto tiež od nás nechce Európska únia. Chápal by som, keby ste to jednoznačne napísali, že ten, ktorý má žumpu sa má napojiť. To by som chápal. Ale aj ten, ktorý má čističku, domovú čističku odpadových vôd, vynakladal náklady na to, aby to udržiaval v prevádzke a berie z toho vodu naspäť, tak to už je ad absurdum. O tom, že táto vláda si nectí súkromné vlastníctvo svedčí ďalší odsek a to v § 11 ods. 10. Správca vodohospodársky významných vodných tokov je pri výkone vodohospodárskeho manažmentu v povodí oprávnený vstupovať na pozemky v súvislosti so starostlivosťou o odkryté podzemné vody. Pán minister, chcete mi povedať, že na súkromný pozemok správca vodného toku môže kdekoľvek vstúpiť, kedykoľvek vstúpiť, čokoľvek tam urobiť, aby prišiel k svojmu vodnému zdroju? Toto je aký prístup? Ako to je absolútne šliapanie po ľudských právach, po tom, že ja mám právo vlastniť. Ako chápal by som, keby to bolo jednoznačne definované, že v prípade havárie alebo kritického stavu má tam právo vstúpiť, pričom musí tú vzniknutú škodu uhradiť. Vyplýva to z Ústavy. Vy na to vôbec kašlete. A lebo, keď to je priebežná činnosť, že tam musíte prísť, že to musíte skontrolovať, dať tam chlór a neviem čo, tak potom máte mať dohodu s vlastníkom ako budete pristupovať na ten pozemok. Nie tak, že a ja môžem. To je prejav arogancie moci, ktorú si prejavujete v tejto Národnej rade. Za ďalší bod považujem tiež za trošku pritiahnuté za vlasy a to je § 18 ods. 4, ktorý meníte a nanovo bude znieť. Všeobecné užívanie vôd je kapitola § 18. Jednoduchým vodným zariadením na odber povrchových vôd je prenosná nádoba. Čo to je? Tá prenosná nádoba je fľaša, ktorú mám pri sebe? Litrová? Je to kanister päťlitrový? Kanister desaťlitrový? Aká? Jednoduchým vodným zariadením na odber povrchových vôd. Keď ja pôjdem po lese, budem mať fľašu pri sebe a budem chcieť odobrať vodu zo studničky. Odoberiem do prenosnej nádoby a za chvíľku sa dočítame pri nejakej ďalšej novele alebo pri nariadení, na ktorý sa dávate splnomocňovacie (nerozumie.) v tomto návrhu zákona, že ešte aj za to sa bude platiť. Doteraz tam boli stanovené isté limity. Teraz už žiadne limity tam nie sú napísané. Vy ste si tu napísali tak, že tento zákon sa môže vykladať od buka, do buka a najlepšie by ste urobili a chcem vás k tomu vyzvať, aby ste tento návrh zákona vzali späť, dopracovali a skutočne v súlade so smernicou o vodách opätovne predložili do Národnej rady. Pokiaľ viem, Európska komisia od nás vyžaduje, že prijatie alebo notifikácie tejto smernice musí na Slovensku prebehnúť najneskôr do roku 2016, ak ma pamäť neklame a nehovoriac o tom, že základná kritika, ktorú Európska komisia vo vzťahu Slovenskej republiky vystupuje alebo sa vyjadrovala vychádza v tom, že ako Slovenská republika v zmysle článku 9 použila peniaze na odstránenie, teda na vybudovanie kanalizácii v obciach, v aglomeráciách nad 2000 obyvateľmi. Totiž tie peniaze, tak ako ste to trošku zle skreslili a vysvetľovali sa mali použiť len na výstavbu nových kanalizačných zariadení. Len počas prvej Ficovej vlády tie peniaze sa použili na rekonštrukciu jestvujúcich zariadení. A to je ten skutočný dôvod, čo nám Brusel vytýka. Prečo nevieme plniť normu, že nad 2000 obyvateľov máme mať kanalizáciu vybudovanú. No preto, lebo my sme opravili kanalizáciu, opravili sme čističku z eurofondov namiesto toho, aby sme budovali ich tam, kde ich nemáme. A o tých licenciách a o spôsobe vydávania licencií a o tom biznise, ktorý chcete zaviesť, je absolútne choré, takýmto spôsobom uvažovať. S čím sa strana MOST-HÍD vie stotožniť je to, že je treba zakázať a dostať pod prísnu regulu to, aby voda z tejto krajiny neodchádzala len tak, ale aby slúžila v prvom rade občanom tejto krajiny, ale v tejto podobne takýto návrh zákona, ktorý ste sem doniesli, tak poslanci za stranu MOST-HÍD podporiť nemôžu. Ďakujem pekne.

Zdielať: